ปฎิทินการประชุม (รวม)

ทดสอบจองห้องประชุม วันที่ 13 มกราคม 2564 โดย เจ้าหน้าที่

ประชุม ทดสอบ 18.00 วันที่ 13 มกราคม 2564

กำหนดประชุม เวลา หัวข้อการประชุม ชื่อห้องประชุม ชื่อหน่วยงาน
13/01/2564 14:45 ทดสอบจองห้องประชุม วันที่ 13 มกราคม 2564 โดย เจ้าหน้าที่ ห้องประชุม 2501 ชั้น 5 อาคาร 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
13/01/2564 18:00 ประชุม ทดสอบ 18.00 วันที่ 13 มกราคม 2564 ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 ห้องที่ 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล